onsdag 27. oktober 2010

SKADEMELDING, OG RAPPORT TIL REKTOR...

"Du har vært innblandet i en mopedulykke på vei til skolen i dag. Ingen personer ble skadet, men det ble begge mopedene. Hva må du gjøre?"
Dette møtte elevene på bygg-og anlegg forrige norsktime. De fikk hver sin kopi av et skademeldingsskjema som de skulle fylle ut. Det viste seg at å fulle ut et slikt skjema ikke var så enkelt, og det kom opp spørsmål om hvorfor det er viktig å fylle ut slike skjemaer på riktig måte, så nøye som mulig.


"Du har mistet et digitalkamera som du har lånt på skolen. Skolen ber deg skrive en rapport, til rektor, om hvordan kameraet gikk tapt." Med denne oppgaven gikk vi over til å snakke om rapport, og hva en rapport bør inneholde for å bli tatt på alvor. Elevene kom med forslag til kriterier, og deretter satte de igang med oppgaven. Denne skriftlige oppgaven leverte de inn. Den er et førsteutkast, og skal senere vurderes av en medelev. Til slutt skal elevene få jobbe med rapporten sin igjen, og eventuelt forbedre den på bakgrunn i hverandrevurderingen. Dette er også noe vi har fokus på i vårt FOU- prosjekt, dvs. hverandrevurdering for å øke måloppnåelsen på skriftlige oppgaver i norsk.

1 kommentar:

  1. Utrolig fine og kreative oppgaver! Og flott at dere har fokus på hverandrevurdering! Men det er ikke disse tekstene dere skal bruke i Fou-oppgaven?

    SvarSlett