fredag 29. oktober 2010

TID FOR MEDELEVVURDERING!


I dag var det tid for medelevvurdering av rapporten som elevene på byggfag skrev forrige norsktime. Dette gjorde elevene på bakgrunn av kriteriene for rapportskriving, som de hadde kommet frem til i fellesskap. Etter å ha vurdert en medelevs oppgave, fikk byggfaggutta tilbake sin egen evaluerte rapport for å forbedre den eller skrive en helt ny utgave. Den forbedrede utgaven ble naturligvis også levert inn.

Det blir spennende for meg og Sissel Irene å sammenligne disse to utgavene, og sammenligne de som fikk medelevvurdering med de som ikke fikk det. Spennende med FOU-prosjekt.

onsdag 27. oktober 2010

SKADEMELDING, OG RAPPORT TIL REKTOR...

"Du har vært innblandet i en mopedulykke på vei til skolen i dag. Ingen personer ble skadet, men det ble begge mopedene. Hva må du gjøre?"
Dette møtte elevene på bygg-og anlegg forrige norsktime. De fikk hver sin kopi av et skademeldingsskjema som de skulle fylle ut. Det viste seg at å fulle ut et slikt skjema ikke var så enkelt, og det kom opp spørsmål om hvorfor det er viktig å fylle ut slike skjemaer på riktig måte, så nøye som mulig.


"Du har mistet et digitalkamera som du har lånt på skolen. Skolen ber deg skrive en rapport, til rektor, om hvordan kameraet gikk tapt." Med denne oppgaven gikk vi over til å snakke om rapport, og hva en rapport bør inneholde for å bli tatt på alvor. Elevene kom med forslag til kriterier, og deretter satte de igang med oppgaven. Denne skriftlige oppgaven leverte de inn. Den er et førsteutkast, og skal senere vurderes av en medelev. Til slutt skal elevene få jobbe med rapporten sin igjen, og eventuelt forbedre den på bakgrunn i hverandrevurderingen. Dette er også noe vi har fokus på i vårt FOU- prosjekt, dvs. hverandrevurdering for å øke måloppnåelsen på skriftlige oppgaver i norsk.

fredag 1. oktober 2010

MEDELEVVURDERING AV LYRIKKMONTASJENE!

Resultatet fra forrige ukes multimodale lyrikkmontasjer var meget bra, så i dag slo vi til med medelevvurdering av montasjene. Vi (dvs. jeg og Sissel Irene) gikk først gjennom kriteriene og hva elevene skulle se etter når de fikk se montasjene. Deretter viste vi alle montasjene to ganger, og til slutt måtte de 12 guttene si to positive ting, og ett tips til forbedring til hver enkelt montasje. Både det å vurdere andre, og det å bli vurdert var nytt for de fleste av elevene. Alle måtte likevel si noe, selv om de kanskje ikke ville, og det gikk over all forventning.