fredag 22. august 2014

I DISSE STREIKETIDER...Jeg er lærer og har vært i streik i to uker nå. 
Tror du jeg nyter situasjonen? 
Nei! Jeg skulle mye heller vært på skolen sammen med elevene mine.
Men nå har det seg slik at min arbeidsgiverorgansisasjon ikke har tillit til meg 
og ønsker derfor å detaljstyre jobben jeg gjør. 
Jeg brenner for jobben min, men trenger tillit og fleksibilitet for å utføre den. 
Derfor streiker jeg (og mange med meg)!