mandag 24. oktober 2011

CAMORRALAND


14.-19.oktober hadde vi på Romsdal videregående skole besøk av forfatteren Mariangela Cacace, som presenterte boka si Camorraland.(www.romsdal.vgs.no/romsdal_vgs/nyheter/forfattarbesoek_vises_paa_nrk)


Camorra er navnet på Italias største mafiaorganisasjon og har i flere hundre år kontrollert Napoli og andre byer i Italia. Camorraland gir et skremmende bilde av et system som infiltrerer alt og alle i samfunnet - fra hverdagslige hendelser til verdensomspennende forretninger, fra gateplan til politikere, og fra Napoli til Norge. Boken bygger på et omfattende og modig arbeid. Her møter vi blant an...net camorister, politimenn og drapstruete journalister og korrupte politikere. Forfatteren undersøker søppelskandalen, besøker blant annet kvinnelige camorister i fengsel, våpensmuglere på Balkan og en norsk tørrfiskeksportør.

Forfatter Mariangela Cacace (f. 1981) har italiensk far og norsk mor, og har bodd flere år i Napoli. Hun har inngående kjennskap til samfunnet og mentaliteten både i Italia og Norge. I boken trekker hun paralleller til det norske samfunnet og på mange måter blir dette også hennes egen historie. Hentet fra: http://www.facebook.com/profile.php?id=594781259#!/pages/Camorraland/163209707035289?sk=info

Mer om forfatteren på hennes nettside: http://web.me.com/mariangelacacace/Websted/Velkommen.html
Det var fantastisk spennende å høre henne fortelle.....
Dette blir årets julegave!

onsdag 14. september 2011

"Dialekten min"

Hvorfor snakker jeg slik jeg gjør?
For å finne ut hvorfor jeg snakker slik som jeg gjør, må jeg gå bortimot 6000 år tilbake i tid. Hadde ikke språket til folket på slettene i Øst-Europa spredd seg til India og Europa, så hadde ikke jeg snakket slik jeg gjør. Hadde ikke ordene blitt kortere og Æ,Ø,Å tatt i bruk på 5-600-tallet, så hadde ikke jeg snakket slik som jeg gjør. Og hadde ikke Svartedauden (1349) tatt livet av 1/3 av den norske befolkning, så hadde jeg ikke snakket slik som jeg gjør. Hva med påvirkningen fra Hanseatene og danskene på 1300-1800-tallet, eller diskusjonen mellom Knud Knutsen og Ivar Aasen etter 1814? Kan dette være grunnen til at jeg snakker som jeg gjør?

Hvordan er dialekten min? Er den slik som på stedet jeg bor? Eller har jeg ord, uttrykk og tonefall etter stedet som foreldrene mine kommer fra? Har jeg tykk eller tynn l, hvordan uttaler jeg det personlige pronomenet? Sier jeg "jeg" eller "i" eller "æ" eller "ei"? Hva med nektingsadverbet? Sier jeg "ikke", "itte", "Ikkje" eller "itj"? Hvordan er ki-, kj-lyden min? Er jeg påvirket av kebabnorsk?

Elevene på vg.2 holder i disse dager på med et miniprosjekt, der de skal studere og skrive om sin egen dialekt. I tillegg skal de lage en ordliste med dialektord (fra sin egen dialekt) oversatt til bokmål/nynorsk, og til svens og dansk.

Dette kommer til å bli spennende lesing for May Norsklærer!

fredag 29. april 2011

ARGUMENTASJON

(- tilbake på byggfag og besøk av Per Christian Hestbek)."Rektor vurderer å forby PC-bruk i timene. Han vil legge all PC-bruk til et eget klasserom på skolen, og elevene får benytte dette klasserommet en time pr. dag", sa jeg. "Ååååh, neeeii!", svarte elevene.

Dette ble starten på vår (min og Sissel Irenes) time om argumenmtasjon. På denne måten prøvde vi å "tenne" elevene til å komme med argumenter mot dette eventuelle forbudet. Og det gjorde det, - både saklige og usaklige argumenter. Vi fikk luket ut det usaklige, og stod igjen med det saklige. Dette satte vi inn i et tankekart på tavla.

"Rektor vurderer å forby parkering av mopeder, motorsykler og ATV-er på skolens område. Der de nå står parkert skal det nå bli blomsterbed og benker" var oppgave nummer to."Hæææ? Det er jo ikke logisk, siden dette er en skole med flere TIP-klasser", kommer det fra en elev. Godt argument!

Så fikk byggfaggutta en innføring i åpne argumenter, skjulte argumenter, og ordbruk, humor og ironi ved bruk i argumentasjoner. Når blir du tatt på alvor i en argumentasjon,og når blir du det ikke. Til slutt måtte elevene skrive hvert sitt formelle brev til rektor, der de argumenterte (med minimum to argumenter) imot ett av de to eventuelle forbudene.

En morsom oppgave, som jeg gjerne skulle vært der å fulgt opp. Dessverre, dessverre var dette vår aller siste praksisdag på byggfag!