fredag 29. april 2011

ARGUMENTASJON

(- tilbake på byggfag og besøk av Per Christian Hestbek)."Rektor vurderer å forby PC-bruk i timene. Han vil legge all PC-bruk til et eget klasserom på skolen, og elevene får benytte dette klasserommet en time pr. dag", sa jeg. "Ååååh, neeeii!", svarte elevene.

Dette ble starten på vår (min og Sissel Irenes) time om argumenmtasjon. På denne måten prøvde vi å "tenne" elevene til å komme med argumenter mot dette eventuelle forbudet. Og det gjorde det, - både saklige og usaklige argumenter. Vi fikk luket ut det usaklige, og stod igjen med det saklige. Dette satte vi inn i et tankekart på tavla.

"Rektor vurderer å forby parkering av mopeder, motorsykler og ATV-er på skolens område. Der de nå står parkert skal det nå bli blomsterbed og benker" var oppgave nummer to."Hæææ? Det er jo ikke logisk, siden dette er en skole med flere TIP-klasser", kommer det fra en elev. Godt argument!

Så fikk byggfaggutta en innføring i åpne argumenter, skjulte argumenter, og ordbruk, humor og ironi ved bruk i argumentasjoner. Når blir du tatt på alvor i en argumentasjon,og når blir du det ikke. Til slutt måtte elevene skrive hvert sitt formelle brev til rektor, der de argumenterte (med minimum to argumenter) imot ett av de to eventuelle forbudene.

En morsom oppgave, som jeg gjerne skulle vært der å fulgt opp. Dessverre, dessverre var dette vår aller siste praksisdag på byggfag!