fredag 17. februar 2012

KONGEN AV BASTØY

(www.filmweb.no)

Onsdag og torsdag denne uka fikk elevene mine oppleve en streng straffeanstalt for unge gutter anno 1915. De så filmen "Kongen av Bastøy". Dette er en film basert på virkelige hendelser, om gutter som ble isolert på en øy, uniformert, ribbet og tvunget inn i en kristelig og borgerlig form. Ville de ikke, så ble de tvunget - om så med tortur. Dette er en uhyggelig norsk historie om vold, maktmisbruk, utnyttelse og skam.


Etter en tragisk hendelse, blir Erling motvillig involvert i de andre guttenes skjebner og en dag står han i spissen for et voldsomt opprør. Staten svarer med å sende et panserskip med 150 væpnede soldater til øya for å gjenopprette ro og orden. 


Erling (17), ankommer Bastøy med sin egen agenda; å komme seg bort derfra fortest mulig. Hvor langt er han villig til å gå på bekostning av andre, for selv å slippe unna et undertrykkende og brutalt regime?Om institusjonen Bastøy 

Bastøy skolehjem ble opprettet som følge av "Lov om behandling av forsømte barn" fra 1896. Staten kjøpte øya i 1898 og den første gutten ankom i 1900. Gjennom studiereiser til Europa ble det innhentet kunnskap og erfaringer fra liknende institusjoner. Det ble lagt ned mye planlegging i guttehjemmet på Bastøy, og det ble sett på som en mønsterinstitusjon. Man skulle forebygge og oppdra istedenfor å straffe. Myndighetene så det nødvendig å gripe inn overfor unge lovbrytere og barn som var i ferd med å utvikle en kriminell løpebane. Skolehjemmet skulle fungere som et lukket samfunn og gutter fra hele landet ble sendt dit for å oppdras til å bli "skikkelige samfunnsborgere". Bastøy skolehjem ble beryktet for sin brutale behandling av guttene og nedlagt i 1953. 

(http://mr.ksys.no/produksjon_10177)


...og elevene må regne med å bli nødt til å jobbe mer med "Kongen av Bastøy" etter vinterferien!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar